O nas

Masza misja

Naszą misją jest:

 1. wspieranie i wzajemna pomoc dla każdego Członka Stowarzyszenia, który może jej potrzebować    

 2. promocja i popularyzacja wiedzy i historii o motocyklach

 3. działalność charytatywna poprzez udostępnianie wizerunku Stowarzyszenia oraz jego Członków

 4. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drodze i przepisów ruchu drogowego

 5. promocja i popularyzacja motocyklizmu jako formy atrakcyjnego spędzania czasu oraz alternatywy dla wykorzystania innych pojazdów jako środków transportu;

 6. kształtowanie zmian prawnych oraz zmian w zakresie infrastruktury drogowej przyjaznych do uprawiania motocyklizmu i poprawy bezpieczeństwa motocyklistów;

 7. integracja środowiska motocyklistów oraz osób zainteresowanych motocyklizmem;

 8. poszerzanie wiedzy i edukacja z zakresu techniki jazdy na motocyklu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiedzialnej jazdy motocyklem;

 9. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa  w zakresie ruchu drogowego;

 10. wsparcie techniczne, szkoleniowe, organizacyjne, informacyjne organizacji pozarządowych związanych z motocyklizmem i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 11. podtrzymywanie świadomości obywatelskiej i kulturowej;

 12. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 14. promocja i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa poprzez budowanie i udostępnianie bazy tras motocyklowych, uwzględniających możliwość poznania dziedzictwa narodowego i kulturowego

 15. promowanie wśród Członków i sympatyków stowarzyszenia i ich rodzin działań zmierzających do ograniczenia skutków finansowych wypadków drogowych

logo_duze_edited_edited.jpg